9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı – Online kitap dünyasını ekran başında buluşturdu.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı – Online kitap dünyasını ekran başında buluşturdu.

Türkiye’den ve dünyadan yayıncıları, yazarları ve tüm paydaşları internet üzerinde bir araya getirerek yayıncılık sektörünün pandemi sonrası geleceğine ışık tutmayı amaçlayan kurultayda güncel konular, sorunlar, acil ihtiyaçlar ve eğilimler tartışıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın dokuzuncusu, 25-26 Haziran 2020 tarihlerinde, COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı-Online kapsamındaki altı oturumda yurtdışından 12, Türkiye’den 46 olmak üzere toplam 58 konuşmacı yer aldı.

Uluslararası konuşmacıların da katıldığı kurultayda, COVID-19 pandemisinin yarattığı sıradışı dönemde yayıncılığın geleceğine ışık tutan yeni iş modelleri, dijital yayıncılık, telif haklarındaki olası gelişmeler, kitap tedarik zincirinde yaşanabilecek değişimlerin yanı sıra kitapta sabit fiyat sistemini oluşturmanın önemi ve Türkiye’de okuma kültürünün yeri konuşuldu.

Usta yayıncı Çetin Tüzüner’in anısına…

İlk kez online olarak gerçekleştirilen, ZOOM webinar ve YouTube canlı yayınıyla iki günde toplam 500 izleyiciye ulaşan kurultay, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner’in anısına adandı.

Kurultay 25 Haziran Perşembe günü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer, yazar Amin Maalouf, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Hugo Setzer ve Amin Maalouf’un yanı sıra yurtdışından Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Laura Aufrère, Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı ve CEO’su Maria A. Pallante, yazar Alberto Manguel, İtalyan Yayıncılar Birliği Başkanı Ricardo Franco Levi, OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher başta olmak üzere pek çok uzman isim, video kaydı konuşmalarıyla kurultaya katkıda bulundular.

Pandemi sonrası yayın dünyamız.

Kurultayın ilk gününde; yayın dünyasının yeni döneminde yayıncıları ve okurları nelerin beklediği, yayıncılıktaki dijital seçenekler, bu seçeneklerin okura sundukları, Türkiye’de dijital yayıncılığa talebin gelişimi ve pandemi nedeniyle telif haklarında yaşanabilecek olası gelişmeler mercek altına alındı.

İkinci günde ise, üretilen kitabın okura ulaşmasını sağlayan tedarik zincirini yeni dönemde nelerin beklediği, nelerin değişebileceği; yayıncılık sektörünün ayakta kalması ve gelişimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan “yazılı kültürü koruma yasası”nın paydaşlar tarafından analiz edilerek sektör için yeni bir yol haritasının nasıl çizilebileceği ve okuma kültürünün geleceği konuları tartışıldı.

Kenan Kocatürk açılış konuşmasında, yayıncılığın temeli olan telif haklarında yaşanan ihlallerin bu dönemde had safhaya vardığını ve yayıncıların telif haklarını özellikle bugünlerde daha da çok savunmak zorunda olduğunu vurguladı. Kocatürk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle güvence altına alınmış yayınlama ve ifade özgürlüğünü savunmanın, yayıncıların en önemli görevleri arasında olduğuna dikkat çekti.

Umut aşılayan bir kaza!

Açılış konuşmalarını video kayıtlarıyla gerçekleştiren Hugo Setzer ve Amin Maalouf da önemli mesajlar verdi. Hugo Setzer pandemi dönemindeki olağanüstü şartların, telif hukuku ve yayınlama özgürlüğü gibi, yayıncılık sektörünün hayati organlarını zedelemek için kullanılma çabasını kötü niyetli yaklaşımlar olarak değerlendirirken bu çabalara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguladı. Amin Maalouf ise insanlığın aynı anda bir kaza geçirdiğini, ancak bu kazanın insanlara umutsuzluk değil daha çok umut aşılaması gerektiğini söyledi.

Zeynep Oral konuşmasında PEN Türkiye’nin, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’yla birçok barış eyleminde, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında omuz omuza, dayanışma içinde mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi sürdürmedeki kararlılığını ifade etti. Hakkı Zariç ise, kurumlararası iletişimle dayanışmayı hep birlikte sürdüreceklerini ve geleceğe dair umudu ve direnç gücünü diri tuttuklarını ifade
ederek kurultayı selamladı.

“Her şeye rağmencilik” ve “iç güç” gerekiyor.

Olağanüstü pandemi döneminde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşıyan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı-Online kapsamında gerçekleşen oturumlara; yayıncılar, kitapçılar, tedarikçi firma yetkilileri, dijital yayıncılık uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimcilerin yanı sıra Ahmet Ümit ve Yekta Kopan gibi sevilen yazarlar da konuşmacı olarak katıldı.

Kurultayın kapanış konuşmasını yapan şair ve yazar Murathan Mungan ise, içinden geçilen kriz karşısında sahip olunması gereken şeyin, gerçek bir “her şeye rağmencilik”, bir “iç güç” olması gerektiğini; herkesin iyi yaptığı işleri ödün vermeden daha da iyi yapmaya çalışması gerektiğini vurguladı. Mungan konuşmasını, “İnsanın sanata, düşünmeye ve güzelliğe ihtiyacı var. Bu değişen koşulları hesaba katarak, gereken noktalarda uyum sağlayarak, kendi varlık alanlarımızı koruyarak bir zincir oluşturabileceğimize, bu krize karşı toplu halde, toplu pozisyon alarak karşı durabileceğimize inanıyorum,” sözleriyle noktaladı.