Anadolu yollarında, edebiyat ve halk kütüphanecileriyle…

Anadolu yollarında, edebiyat ve halk kütüphanecileriyle…

Halk kütüphanecilerinin farklı konularda meslekiçi eğitimlerini amaçlayan Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri, üniversite, resmi ve sivil toplum kuruluşları ve yayınevlerinin işbirliğiyle 11 yıldır sürüyor.

2006’da Manisa’da başlayan bölge seminerleri, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) çabaları sayesinde, 2006’dan bu yana Türkiye’nin pek çok kentinde kesintisiz gerçekleşiyor. Yurt genelinde yılda ortalama iki kez düzenlenen Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri iki gün sürüyor. Seminerlere, ev sahipliğini üstlenen il ve ilçeleri ile bölgedeki diğer komşu il ve ilçelerden kütüphaneciler katılıyor.

Bölge seminerleri, Türkiye’de halk kütüphanecilerinin mesleki gelişimi ve yenilikleri izlemesi için, ihtiyaç duyabilecekleri konulardaki bilgi gereksinimlerini sürekli bir hizmetiçi eğitim modeli çerçevesinde karşılayarak, mesleki niteliklerini yükseltmeyi amaçlıyor. Dahası, halk kütüphanelerinde kütüphanecilerin nitelikleri açısından bölgesel eşitsizlikleri azaltma, kütüphaneciler arasındaki iletişimi ve işbirliklerini güçlendirme, mevcut sorunları ve iyi uygulama örneklerini paylaşma gibi hedefler de gözetiliyor.

Son buluşma Mayıs’ta Tekirdağ’daydı!

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün himayesinde düzenlenen seminerlerde, ana teması “edebiyat” olarak belirlenen yeni dönem 2014 yılında başladı. “Edebiyat ve Halk Kütüphanesi”, “Yenilikçi Gezici Kütüphane Hizmetleri” ve “Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler” alt temalarını bir arada işleyen Halk Kütüphaneleri Edebiyat Bölge Seminerleri’nin durakları, sırasıyla Hatay, Mersin, Sivas ve Tekirdağ kentleriydi.

5-6 Mayıs’ta, Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen son buluşmaya Marmara bölgesinden 50’ye yakın kütüphaneci katıldı. Seminerde, Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, yazar Mine Soysal, “Edebiyat, Yayıncılık ve Okuma Kültürümüz” başlıklı bir sunum yaparken, çağdaş edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Behçet Çelik, “Her Yaşta Edebiyata Erişmek için Kütüphaneler” başlıklı konuşmasıyla katılımcılara seslendi.

Edebiyat yolunda işbirliği örneği…

Seminerlerin paydaşları, uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, akademi, resmi ve özel kurumlar birlikteliği anlamında da özgün bir işbirliği modeli sergiliyor. Akademiyle uygulamacı işbirliğini de örnekleyen bölge seminerlerinin kapsamı, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın liderliğinde oluşturuluyor. Gelenekselleşen organizasyon, TKD’nin de çabaları sayesinde, halk kütüphanecilerinin mesleki gelişiminin yanı sıra kütüphanelerde sürdürülebilir yaratıcı uygulama çalışmalarını da teşvik ediyor.

Türkiye Goethe Enstitüleri, uluslarası işbirliği anlamında öne çıkarken, kültürlerarası kütüphanecilik çalışmalarını örnekleyen sunumlar gerçekleştiriyor. Çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncısı Günışığı Kitaplığı ise sağladığı yaratıcı konuşmacılar ve özgün sunumlarla seminerlere hem içerik hem de organizasyon desteği veriyor.

İki gün boyunca edebiyatçılar, akademisyenler, resmi ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer sunumlar yaparken, halk kütüphanecileri de kendi kütüphanelerini tanıtıyor, gerçekleştirdikleri yeni hizmet ve uygulama örneklerini anlatıyor. Kent gezisiyle noktalanan seminerler, farklı merkezlerden gelen kütüphanecilerin tanışmasına, bilgi ve deneyim aktarımına olanak tanıyor, kalıcı bir iletişim kurmalarını sağlıyor.

En iyi kaynak, edebiyat sevgisi!

2016 yılındaki Sivas Edebiyat Bölge Semineri’nde “Edebiyat ve Halk Kütüphanesi” başlıklı sunumu ilgiyle izlenen Prof. Dr. Bülent Yılmaz, kütüphanecinin edebiyat okuru olması, edebiyatı yakından takip etmesi ve edebiyat yayıncılarıyla işbirliği içinde çalışabilmesinin önemine değindi. Yılmaz, “Edebiyat sayesinde ‘okur’, ‘kullanıcı’; ‘kullanıcı’ da ‘okur’ olur,” diyerek edebiyatın kütüphane kullanıcısı yarattığını, halk kütüphanelerinin de edebiyatın toplumsallaşmasında aracılık eden bir yapı olduğunu vurguladı.

TKD Başkanı Ali Fuat Kartal ise, “Bölge seminerlerine başladığımızda, 25 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalıştığını, ama ilk defa böyle bir toplantıya çağrıldığını söyleyen de vardı, çevresindeki illeri görmemiş ve başka bir kütüphane ya da kütüphaneci görmemiş olanlar da vardı,” diyerek, bu seminerlerin kütüphanecilere zengin bir meslekiçi eğitim olanağı sunduğunu ifade etti.