Mine Soysal, Kenan Kocatürk, İnci Vural, Cahit Ökmen

16
May

Okuma Kültürümüz İçin Büyük Tehdit: Sansür ve Otosansür

Eyvah Kitap!’ın yazarı Mine Soysal, yayıncılık deneyiminden, okurla sürekli iletişiminden, okuma kültürümüzü geliştiren uzun soluklu projelerden çıkarsamalarıyla okuma hak ve özgürlüklerini tehdit eden yaklaşım ve uygulamalara dikkat çekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatı kitapları için sık rastlanan yasakçı uygulamaların olumsuz sonuçlarını göz önüne sererken, farklı alanlardan değerli uzman konuklarına söz veriyor. Okuma kültürümüzün ezeli ebedi düşmanı sansür ve otosansürün gündelik devamı için…