GENEL

24
Ara

Yayıncılık da “iklimce” konuşmayı öğrenmek zorunda!

Yayıncılık, iklim krizinin iletişimini, dilini, araçlarını nasıl düşünmeli? İklim değişikliğini anlatan profesyoneller, Myra Ajans’tan Damla Özlüer ile EKOIQ ve İklim Haber’den Barış Doğru, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’den Nuri Özbağdatlı’nın kolaylaştırıcılığında yayıncılara öneriler sunuyor. Nuri Özbağdatlı: UNDP, iklim krizini bir eşitsizlik krizi olarak ele alıyor. İklim krizinin nedeni; kadınla erkeği, yaşlıyla genci, fakirle zengini, doğayla insanı, kısacası bir bütünü devamı için…

24
Ara

Yayıncılığımız tarihi sorumluluğunu üstlenmeye hazır mı?

“İklim krizi ve yayıncılığımız” temasında düzenlenen yıllık yayıncılık konferansının küratörü, iklim değişikliği uzmanı Naz Beykan’ın çerçeve sunumu. İklim değişikliği, insanlık tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir kriz. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’yle birlikte artan fosil yakıt tüketimimiz sonucunda atmosferdeki sera gazlarının oranı bugün (son ölçümlere göre) 420 ppm’e ulaştı. Yani son 800 bin yılın rekor seviyesine! Bu da küresel ortalama devamı için…

24
Ara

Yayıncılık da sular altında, yayıncılık da çölleşiyor!

İklim, ekoloji ve çevre konularındaki kitaplarıyla tanınan Yeni İnsan Yayınları’nın kurucularından, genel yayın yönetmeni Aytaç Timur, “Yayıncılığın Değer Zincirinde İklim Krizi”ni yayıncı gözüyle ele alıyor. Yeni İnsan Yayınları’ndaki yayıncı kimliğimin yanı sıra uzun yıllardır bir iklim aktivisti ya da daha genel anlamda söylersem, yaşam savunucusuyum. Önceleri bu krize “küresel ısınma” diyorduk. Sonra buna “iklim değişikliği” demeye başladık. Şimdilerde “iklim krizi” devamı için…

24
Ara

Kâğıt üretiminin girdileri de çıktıları da çevreyi ve iklim krizini etkiliyor!

Ünitek Selüloz Kâğıt ve Kimya firması İş Geliştirme Müdürü Beyza Bozkurt Elbingil, “Yayıncılığın Değer Zincirinde İklim Krizi”ne, kâğıt sanayisinde sürdürülebilir kalkınma açısından yaklaşıyor. Hayatım kâğıt fabrikasında başladı. İzmit SEKA lojmanlarında doğdum, büyüdüm. Kâğıt tozunu yutanlar, kâğıt sanayisinden kopamaz derler. Benim de öyle oldu. Kâğıtla olan ilişkim iş hayatımda devam ediyor, kâğıt fabrikalarına hizmet veren bir firmada çalışıyorum. Bugün iklim değişikliği devamı için…

24
Ara

İklim kriziyle tek başına mücadele Don Kişot’luk olur!

Ülkemizin en deneyimli matbaacılarından, Ofset Yapımevi yöneticilerinden Sermet Tolan, “Yayıncılığın Değer Zincirinde İklim Krizi”ni matbaacılık sektörünün gözünden ele alıyor. Bugün orta ve büyük ölçekte çalışan matbaalarda, bilinçli bir iklim aktivistliği anlamında olmasa da, zamanın doğası gereği oldukça ciddi bir dönüşüm stratejisi uygulanıyor. Matbaacılıkta atık yönetimi… Matbaacılıkta -kâğıdın dışında- karbon ayak izi açısından en zararlı malzeme mürekkep ve mürekkebin baskı sırasında devamı için…

24
Ara

Gençlerin öykülerinden yansıyan uzay, insanın geleceği…

Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı ve Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni, editör Müren Beykan, yarışmanın on ikinci yılını değerlendiriyor. Yurdun her köşesinden 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin “uzay” temasında yazdığı yüzlerce öykünün yansımalarını ve düşündürdüklerini paylaşıyor. Bütün dünya için uzay araştırmalarında çığır açacak uluslararası dev proje James Webb Teleskobu’nun 25 Aralık 2021’de fırlatılıp, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki yörüngesine devamı için…

24
Ara

Yayıncılıkta iklim krizi yönetimi için döngüsel ekonomi yaklaşımları…

Sürdürülebilirlik uzmanı Dr. Emrah Alkaya, yayıncılık sektörünün değer zincirinde, iklim kriziyle uzun soluklu bir mücadelenin olanaklarını değerlendiriyor. Kaynak verimliliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin ipuçları paylaşırken, yeni bakış açıları sunuyor. Döngüsel ekonomi nedir? İklim krizi yönetiminde yayıncılık sektörüne nasıl bir katkısı olabilir? Bu sorulara cevap arayacağız, ama daha öncelikli bir soru var: İklim neden değişiyor? İklim değişimini hep “enerji”yle ilişkili bir problem devamı için…

24
Ara

Dönüşüm için cesaretle çalışmaya davet…

Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, yazar Mine Soysal, gelenekselleşen yayıncılık konferansının 12. yılındaki “iklim krizi” vurgusunu açıklıyor, sektörümüzün tarihsel sorumluluğunun altını çiziyor. Karanlık aydınlığa, kötülük iyiliğe gebedir. Tıpkı can yakan felaketlerin yeni bilimsel çözümlere, toplumsal uyanışlara, dayanışmaya neden olması gibi. İnsanlık belleğimiz, sadece son 100 yıl içinde Dünya “evimizin” geçirdiği büyük değişimin ve küresel devamı için…

24
Ara

Kitap dünyası iklim krizi için çalışmaya başladı!

Türkiye Yayıncılar Birliği Ar-Ge ve Dış İlişkiler Sorumlusu Zeynep Atiker, yurtiçinde ve yurtdışında meslek örgütlerinin iklim krizine yönelik yaklaşımlarını ve çalışmalarını özetliyor. 1985 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, günümüzde 400’den fazla yayıncı ve dağıtımcı üyesiyle ülkemizin yayıncılık sektörünün gelişmesi için mesleki ve yapısal sorunlar, telif hakları, yayımlama özgürlüğü, okuma kültürü, yayıncılığımızın uluslararası boyutta güçlenmesi gibi konularda çalışıyor. Kısa adı devamı için…

24
Ara

Biz kimsenin geleceği değil, kendimizin bugünüyüz!

Üç genç iklim aktivisti, iklim değişikliği uzmanı Naz Beykan’ın kolaylayıcılığında, iklim krizine karşı mücadelelerini, karşılaştıkları güçlükleri ve yayın dünyasından beklentilerini dile getiriyor. Naz Beykan: Dünya’yı uzaydan görebilmenin bilişsel bir değişimi tetiklediğini biliyor muydunuz? Astronotların deneyimlerinden yola çıkan araştırmalara göre, Dünya’yı uzaydan bir bütün olarak algılamanın, gezegenin güzelliğine, kırılganlığına dair farkındalığı arttırdığı belirlenmiş. Şimdi, overview effect denilen bu etkiyi deneyimlemek için devamı için…