Gülsüm Cengiz

19
Ara

Yaşamın izdüşümü, edebiyat.

Yayıncılığın güncel konularının tartışıldığı Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün açılış konuşmasını, her yaşa sunduğu edebiyat verimiyle ustalaşan çok ödüllü şair, yazar Gülsüm Cengiz yaptı ve yaşamın farklı noktalarına yansıyan edebiyatı çeşitli yönleriyle ele aldı. İnsan, yeryüzündeki büyük serüveninin başladığı günden bu yana, kendini ifade etmek, paylaşmak, duygu ve düşüncelerini, özlem ve isteklerini dışa vurmak için edebiyatın olanaklarından yararlanmıştır. Edebiyatın en eski devamı için…