Gonca Özmen

31
May

Şiir Bilinci: Şiir, Dil ve Düşünce İlişkisi

Günümüzün en önemli şairleri arasında anılan Gonca Özmen, dilin estetik olanaklarıyla düşüncenin felsefi yapısının harmanlanmasıyla oluşan şiir bilincini irdeliyor. Eğitimci kimliğiyle de şiire, dile ve düşünceye somut bir yaklaşım getiriyor. “Şiir Bilinci: Şiir, Dil ve Düşünce İlişkisi” başlığındaki her kavramı uzun uzun konuşmak, farklı açılardan ele almak ve irdelemek mümkün. Amaca yönelik bir içerik olması için kuramsal bir çerçeve çizdikten devamı için…